EN CZ

Registrace dodavatele* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.

Dodavatel
Údaje pro přihlášení
Obory - budou sloužit pro upozornění na zajímavá řízení

Kontaktní osoba za dodavatele (dále jen subjekt údajů) tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení), a to pro účely úkonů směřujících k případnému uzavření budoucího smluvního vztahu, jakož i pro účely zasílání případných poptávek společnosti ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 45274517 a poptávek společností náležejících do koncernu ELTODO či stojících vedle něj (Vegacom, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 25788680, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 25701018, SAGASTA, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ04598555, ELTODO Národní dům, s.r.o. T.G. Masaryka 1088/24, Karlovy Vary IČ 26393425). Zpracovávané údaje o subjektu údajů jsou: název společnosti, IČO, DIČ, adresa, jméno, příjemní, telefonní číslo, e-mailová adresa. Subjekt údajů je oprávněn daný souhlas kdykoli odvolat. Mezi další práva subjektu údajů náleží: požadovat přístup ke zpracovávaným údajům, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i vznesení námitky proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu. V Koncernu byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení, a to Mgr. Vít Derner, tel.: 420 261342239, e-mail gdpr@eltodo.cz. Subjekt údajů se může ve smyslu příslušných článků Nařízení v případě potřeby dotazu na stav, způsob či účel zpracování osobních údajů obracet na tohoto pověřence. Pro zdárné zajištění uplatnění práv subjektem údajů je jakékoli uplatnění takových práv subjektem údajů ve smyslu příslušných článků Nařízení ideální směřovat subjektem údajů na uvedeného pověřence, a to nejlépe písemnou formou či e-mailem, více na www.eltodo.cz.