EN CZ

Dodání reklamních předmětů společnosti ELTODO v roce 2018

Předmětem výběrového řízení dodání reklamních předmětů dle specifice uvedené v příloze č. 1 této výzvy a jejích ostatních přílohách, v novém a bezvadném stavu, v požadovaných termínech a v počtech (dále jen nabídka). Reklamní předměty jsou rozděleny na potraviny a kancelářské potřeby.

Příklady poptávaných reklamních předmětů jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy. Jedná se pouze o návodný materiál. Uchazeč může předložit nabídku produktů odlišných za splnění podmínek uvedených bodech 6. a 8. této výzvy.

Uchazeč může nabídnout jednu nebo více položek uvedených v příloze č. 1.

Každý z uvedených reklamních předmětů bude obsahovat logo naší společnosti dle přílohy č. 3, tj. bílé, zelené či gravírované. V případě etikety bude využit celobarevný potisk.

Preferujeme výrobky domácí výroby či biopotravin. Není však podmínkou.

Reklamní předměty musí splňovat všechny hygienické, bezpečnostní a ostatní legislativní předpisy (např. kolky lahví u alkoholických nápojů).

Součástí nabídky je i doprava na místo sídla naší společnosti, tj. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka.Sdílejte výběrové řízení
Zadavatel ELTODO, a.s.
Datum pro podání nabídek 04.05.2018
Datum plnění 30.05.2018
Datum publikování 18.04.2018


Dokumenty

Máte zájem o bližší informace a zadávací dokumentaci ? Přihlašte se nebo se zaregistrujte jako dodavatel.

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
14200 Praha 4
Česká republika
panikovaa@eltodo.cz