EN CZ

Poptávka svítidel do haly na výrobu OCK - Tonaso

V přílohách najdete pro informaci výkresy půdorysů, řezů, el. Instalací pro osvětlení i výpočet osvětlení zpracovaný pro stavební povolení. Výpočet pro osvětlení  je orientační, zvláště s ohledem na vybrané svítidla pro jejich nevhodné umístění (nad stropem lakovny).

Prosíme o zpracování vašeho návrhu za dodržení následujících předpokladů:

 • Nesmí být překročena energetická náročnost oproti stávající PD
 • Provedení svítidel bude s LED technologií a měla by být svými parametry technickým ekvivalentem ke svítidlům z přiloženého výpočtu.
 • Svítidla musí být vhodná do instalovaných prostor s minimálním IP 54
 • Musí být dodrženy podmínky pro umělé osvětlení pracovišť dle ČSN EN 12 464-1
 • Umístění svítidel navrhnout tak, aby pro jejich zavěšení šlo co nejvíce využít stávající stavební konstrukce. Aby se neprodražovala montáž o doplňující přídavné konstrukce.
 • U lakovny se výška světel musí pohybovat nad pojezdní výškou jeřábové kočky a možností připevnění svítidla ke stropu. Spodní hrana svítidla min 7300mm.
 • V ostatních prostorách spodní hrana v cca 8000mm.
 • Navržené osvětlení musí být doloženo světelným výpočtem

Pro případné zájemce zajistíme místní šetření přímo v hale.

 

Odpovědět na vaše technické dotazy je připraven Ing. Ježek 607 007 284 nebo pan Vosyka 602 202 815.

 

Nabídky prosím zašlete do 28. 3. a uveďte v nich dodací termíny.

 

Děkuji Vám.

 

S pozdravem

 

 

Tomáš Čunderlík
Vedoucí střediska Centrální výběr dodavatelů a nákup, ELTODO, a.s.
phone +420 720 042 821

phone +420 261 343 702
cunderlikt@eltodo.cz | www.eltodo.cz | Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

   

 

V přílohách najdete pro informaci výkresy půdorysů, řezů, el. Instalací pro osvětlení i výpočet osvětlení zpracovaný pro stavební povolení. Výpočet pro osvětlení  je orientační, zvláště s ohledem na vybrané svítidla pro jejich nevhodné umístění (nad stropem lakovny).

Prosíme o zpracování vašeho návrhu za dodržení následujících předpokladů:

 • Nesmí být překročena energetická náročnost oproti stávající PD
 • Provedení svítidel bude s LED technologií a měla by být svými parametry technickým ekvivalentem ke svítidlům z přiloženého výpočtu.
 • Svítidla musí být vhodná do instalovaných prostor s minimálním IP 54
 • Musí být dodrženy podmínky pro umělé osvětlení pracovišť dle ČSN EN 12 464-1
 • Umístění svítidel navrhnout tak, aby pro jejich zavěšení šlo co nejvíce využít stávající stavební konstrukce. Aby se neprodražovala montáž o doplňující přídavné konstrukce.
 • U lakovny se výška světel musí pohybovat nad pojezdní výškou jeřábové kočky a možností připevnění svítidla ke stropu. Spodní hrana svítidla min 7300mm.
 • V ostatních prostorách spodní hrana v cca 8000mm.
 • Navržené osvětlení musí být doloženo světelným výpočtem

Pro případné zájemce zajistíme místní šetření přímo v hale.

Odpovědět na vaše technické dotazy je připraven Ing. Ježek 607 007 284 nebo pan Vosyka 602 202 815.

Nabídky prosím zašlete do 28. 3. a uveďte v nich dodací termíny.

 

Děkuji Vám.

S pozdravem

Tomáš Čunderlík
Vedoucí střediska Centrální výběr dodavatelů a nákup, ELTODO, a.s.
phone +420 720 042 821

phone +420 261 343 702
cunderlikt@eltodo.cz | www.eltodo.cz | Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

   Sdílejte výběrové řízení
Zadavatel ELTODO, a.s.
Datum pro podání nabídek 29.03.2019
Datum plnění 15.04.2019
Datum publikování 13.03.2019


Dokumenty

Máte zájem o bližší informace a zadávací dokumentaci ? Přihlašte se nebo se zaregistrujte jako dodavatel.

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
14200 Praha 4
Česká republika
cunderlikt@eltodo.cz