EN CZ

VŘ na "Výběr dodavatele elektřiny"

Předmět plnění

Vybraný dodavatel bude zajišťovat dodávky elektřiny. (Orientační přehled lokalit, aktuálních sazeb, velikost jističe, počet fází, rezervovaná kapacita, rezervovaný příkon a roční spotřeba za předešlé období tvoří přílohu  č. 1 – Přehled odběrných míst.)

Roční spotřeba

Celková roční spotřeba v odběrových místech, která jsou zahrnuta v tomto výběrovém řízení, je cca. 1500MWh. V následujících obdobích je očekávaná obdobná spotřeba, Zadavatel ji však nemůže garantovat.

Rozsah 

Zadavatel očekává uzavření smluvního vztahu s jedním dodavatelem elektřiny, který bude vše zastřešovat a bude také jediným subjektem pro veškeré dodávky elektřiny (nad rámec silové elektřiny), např. cena za distribuci, za systémové služby, za činnost zúčtování operátorem trhu a cena na krytí vícenákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů, atd.

 

 

Simona Vorlová
specialista nákupu, ELTODO, a.s.
phone +420 606 729 217

phone +420 261 343 704
vorlovas@eltodo.cz | www.eltodo.cz | Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

   

 Sdílejte výběrové řízení
Zadavatel ELTODO, a.s.
Datum pro podání nabídek 30.06.2018
Datum plnění 01.01.2019
Datum publikování 20.06.2018


Dokumenty

Máte zájem o bližší informace a zadávací dokumentaci ? Přihlašte se nebo se zaregistrujte jako dodavatel.

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
14200 Praha 4
Česká republika
vorlovas@eltodo.cz